Serviciul Relații cu Publicul

Activitatea de informare şi relaţii publice este desfăşurată de persoane anume desemnate cu atribuţii în domeniul comunicării.
Purtătorul de cuvânt/ofiţerul de presă acordă sprijin şi furnizează informaţii de interes public jurnaliştilor cu privire la activitatea IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ȘI ORTOPEDIE.
Purtătorul de cuvânt al IMSP SCTO este persoana care asigură interfaţa instituţei, gestionează relaţiile cu mass-media şi exprimă, prin intervenţiile sale poziţia oficială a IMSP SCTO cu privire la problemele de interes general sau specific.

Rodica Racu - Purtător de cuvânt
GSM: 069397871
E-MAIL: [email protected]