Serviciul de bioinginerie

✅Importanța dispozitivelor medicale în cadrul actului medical este considerabilă. Pentru eficiența dispozitivelor medicale (DM) în timp și durabilitatea lor în utilizare, contează modul de mentenanță și verificare a DM; asigurarea lor cu consumabile și piese de schimb; rezolvarea timurie a problemelor apărute – toate aceste aspecte, fac parte din managmentul dispozitivelor medicale a 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝐢𝐨𝐢𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐞.
🔷Odată cu aprobarea ordinului MSMPS al RM, nr.1023 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea Organigramei IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, a fost inființat 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐁𝐢𝐨𝐢𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐞 (BI), care se află în subordinea directorului. Scopul primordial al serviciului este managmentul efectiv, cu prioritățile:
🔹Sănătatea și siguranța personalului medical, pacienților și a utilizatorilor dispozitivelor medicale;
🔹Menținerea DM într-o stare bună și gata de utilizare;
🔹Operarea corectă a DM.
🔷 Pentru corectitudinea vectorului activități serviciului BI, au forst întocmite un șir de acte normative la nivel de instuție, reglamentate de normativele naționale: Regulamentul de funcționare a serviciului, procedurile standard de operare în cadrul menegementului dispozitivelor medicale, a fost întrodusă documentația tehnico-organizatorică (registre, formularele, etc).
🔷Procesele de planificare și dotare a instituției cu dispozitive medicale performante, ca un pas spre lărgirea diapazonului pentru noi oportunități a proceselor de diagnosticare, tratare și recuperare a pacienților, sunt parte a managmentului DM.
🔷Evidența, monitorizarea și înregistrarea dispozitivelor medicale aflate în dotarea SCTO, se face prin intermediul programului informațional SMDM. Acest program permite întroducerea datelor cu referire la dispozitivul medical și servete drept pașaport al fiecărui aparat. Tot în acest sistem, sunt întroduce datele cu referire la verificările periodice ale dispozitivelor medicale, ce se realizează în conformitate cu Planului anual de verificări.
🔷Pentru asigurarea unei activități eficiente, serviciul BI este dotat cu echipament tehnic de lucru, care permite remedierea situațiilor apărute, prin reparația urgentă și mentenanța periodică a echipamentului medical.
🔷Punctul forte și strategic pentru instituție, este realizarea proiectului de instalare a sistemului centralizat de alimentare cu oxigen, care are o tehnologie modernă de obținere a gazelor medicale. Oportunitatea aprovizionării integrale cu fluid medical a secțiilor de ATIR și a sălilor de operație fără remanieri în procesul intervențiilor chirurgicale, a fost obiectivul principal al anilor 2021-2022 pentru serviciul BI.
Stația de producere a oxigenului, cu rețele interioare și exterioare de distribuire a gazului fluid, în garnitură cu prizele de conexiune în sălile de operație și saloanele de terapie intensive, a fost dată în exploatare la finele anului 2022 , fiind ca un punct de reper, în dezvoltarea infrastructurii de gaze medicale, deoarece, avem sursa independentă de obținere a gazelor medicale și performanța de a utiliza/manipula dispozitivele medicale (aspiratoare chirurgicale, ventilatoare pulmonare, etc.), și instrumentele chirurgicale, se planifică instalarea traseului de aer comprimat.
👨🏼‍⚕️👩🏻‍⚕️ Rezultatul actului medical este proporțional, conex de colaborarea personalului medical cu inginerii responsabili de managementul dispozitivelor medicale prin activitățile zilnice: instruirea utilizatorului în procesul de implimentare a unui echipament nou sau a aparatelor reparate, reacțiile promte la solicitările personalului medical în cazurile de defecțiuni tehnice ale DM și înlăturarea situațiilor de pericol create de moment, etc. Personalul secției de bioinginerie interelaționează cu toate secțiile clinice și paraclinice ale instituției, aducîndu-și aportul în dezvoltarea și prosperitatea instituției. Toți membrii echipei fac eforturi mari pentru monitorizarea și prelungirea duratei de viață a DM, efectuînd la timp a toate tipurile de mentenanță și verificări periodice ale DM.
La moment, în cadrul serviciului activează👇:

Violeta Morozova – ingineră șefă SBI,

Eugeniu Bobuțac– inginer aparate medicale,

Marin Moraru – inginer aparate medicale

Serghei Ostavnenco – tehnician.