Secția Arsuri și Chirurgie Plastică

Date generale

Secţia Arsuri și Chirurgie Plastică a fost fondată în anul 1966 în componenţa Spitalului Municipal Medicină de Urgenţă. Iniţial avea o capacitate de 30 de paturi, dintre care 10 erau destinate copiilor. Primul şef de secţie a fost medicul Vladimir Gladâş. În 1972, capacitatea secției a crescut până la 40 de paturi. La 9 ianuarie 1978, secţia a fost transferată în Cadrul Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie. Capacitatea a fost sporită până la 70 de paturi, inclusiv 40 de paturi pentru maturi şi 30 de paturi pentru copii. În 1982, în cadrul secţiei au fost desfăşurate 6 paturi de Terapie Intensivă. Ulterior, pentru a asigura un control asupra infecției la bolnavii cu arsuri, a fost creată şi o subdiviune specială – Laboratorul clinic bacteriologic.

În anul 1984, secţia a fost împărţită în două: secţia Arsuri pentru adulţi şi secţia Arsuri pentru copii. Prima avea capacitatea de 40 de paturi, a doua – 30 de paturi. În 1986, secţia pentru copii a fost transferată la Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Em. Coțaga” în frunte cu medicul specialist d.ș.m. Gheorghe Vicol. În 1992 în funcţia de şef al secției Arsuri pentru maturi a fost numit tânărul doctor în medicină Anatolie Taran. El a deţinut funcţia până în 1995 şi a fost urmat de către medicul Nicolae Gangan. Din 2000 până în prezent, şef se secţie și Specialist principal al Comisiei de specialitate al MSPSM RM în domeniul combustiologiei este doctorul în medicină Octavian Cirimpei. Din anul 2004 secţia a activat cu 15 paturi în alte blocuri ale spitalului, blocul ei cu două etaje fiind supus reconstrucţiei, care s-a efectuat cu suportul financiar al Ministerului Apărării al SUA și s-a reinstalat după renovare în edificiul său după finalizarea lucrărilor pe 4 august 2007.
Activitatea secţiei de Arsuri și Chirurgie Plastică include asistenţă medicală specializată în regim de 24 ore  pacienţilor din raza municipiului Chişinău şi pacienţilor transferaţi din instituţiile medico-sanitare municipale şi rationale.

Colaboratorii secţiei acordă consultaţii pe linia AVIASAN în acelaşi regim. Medicii din secţie consultă bolnavi cu traumatisme termice, chimice, electrice acute sau cu sechele postarsură, cu defecte tegumentare de diferită geneză: vasculare, postraumatice, estetice, etc.

Domeniul de activitate:

În cadrul secției se efectuiază tratament specializat a Arsurilor acute și sechelelor lor. Colaboratorii secției efectuiază intervenții chirurgicale plastice specifice de reparație a defectelor tegumentare cauzate de Arsuri acute, Cicatrici și Redori postarsură, Bride cicatriceale, Tatuaje, Alopecii, Ectropioane cicatriceale, Microstomii cicatriceale, Microtii postraumatice, Ulcere cicatriceale și vasculare, etc. Procesul de tratament decurge cu aplicarea tehnologiilor contemporane de schimbare a pansamentelor sub protecție medicamentoasă anestezică, se utilizează pe larg antiseptice și pansament atraumatic de ultimă generație. Pentru accelerarea vindecării defectelor de tegumente se recurge la Terapie cu presiune negativă (VAC Therapy), sunt folosite pansamente biologice din țesuturi umane procesate în Banca de Țesuturi Umane: Alofrefe de piele și Membrane amniotice, se utilizează Plasmafereza. În secție sunt practicate intervenții chirurgicale plastice: Autodermatoplastii cutanate, Aloplastii cutanate cu piele prelevată de la donatori,  Plastii cutanate prin diverse procedee: Expansiune tisulară, Plastii cu lambouri, etc., Necrectomii și Necrofasciotomii, Amputaţii și exarticulaţii, Excizii cicatriceale cu diverse metode de plastie ulterioară. Se aplică tratament complex de reabilitare  reconvalescenţilor – rezorbtiv, kinetoterapeutic, fizioterapeutic, reabilitare psihosocială. Medicii secției desfăşoară şi o activitate ştiinţifică. În secţie activează membrii catedrei Ortopedie şi Traumatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” doctorul habilitat, profesorul universitar Anatolie Taran și d.ș.m. Octavian Cirimpei în calitate de asistent universitar.

Recuperarea bolnavilor arși soldați cu diformităţi cicatriceale şi dizabilități, cauzate de retracții și redori preponderent zonele functional-active și în regiunea articulaţiilor, necesită un înalt profesionalism, timp îndelungat, multă răbdare din partea medicilor, pacienţilor şi rudelor apropiate. Ea, în fond, este o artă medico-biologică şi cosmetico-chirurgicală, care adesea evoluţionează în câteva etape şi poate fi realizată, de regulă, numai în centre medicale specializate. În acest context a fost lărgit volumul de asistență medicaăl specializată a secției, desfășurându-și activitatea și în reabilitarea multidirecțională: chirurgicală, fizio-funcțională, kinetoterapie, etc. a pacienților cu sechele severe postarsură, înfăptuită de o echipă  de specialiști chirurgi, anesteziști, intensiviști, chinetoterapeuți, fizioterapeuți, interniști, etc.

Organizarea asisteței medicale a pacienților cu arsuri:

Asistenţă medicală primară:

Instituţie medicală: UPU, Asociație Medicală Teritorială, Centru Medicilor de Familie.

Volumul de asistenţă medicală acordată include: examinarea pacientului cu arsură, aprecierea diagnosticului, toaleta plăgilor şi aplicarea pansamentului, înregistrarea şi îndeplinirea documentelor de evidenţă şi de însoţire.

Aici pot beneficia de îngrijire medicală: copiii cu vârstă cuprinsă între 1–5 ani cu arsuri superficiale până la 1%, copiii cu vârstă 5–17 ani cu arsuri cu suprafaţă de leziune până la 3%, maturii cu suprafaţă de leziune a arsurilor superficiale până la  5%.

Asistenţă medicală calificată:

Instituţie medicală: secţia de chirurgie, ortopedie a spitalului sectoral, raional, municipal; secţia de terapie intensivă a spitalului sectoral, raional, municipal.

Volumul de asistenţă medicală acordată: examinarea clinică şi de laborator, aprecierea diagnosticului şi determinarea ulterioarei conduite de tratament, prelucrarea chirurgicală primară şi repetată a plăgilor cu aplicarea pansamentelor aseptice şi antiseptice, aplicarea necrofasciotomiilor decompresive în cazul sindromului de compartiment la membre și trunchi, suport ventilator a pacienţilor cu leziuni inhalatorii severe.

Asistenţă medicală specializată:

Instituţie medicală: Secția Arsuri și Chirurgie Plastică pentru copii spitalul “Em. Coţaga”, Secția Arsuri și Chirurgie Plastică pentru maturi, IMSP SCTO.

Volumul de asistenţă medicală: acordarea asistenţei medicale urgente în regim 24 ore, asistenţă medicală de ambulator pacienţilor cu arsuri mici superficiale cu suprafețe, tratamentul de staționar a bolnavilor cu arsuri profunde sau grave, cu suprafețe de leziune mare, bolnavilor direcţionaţi din instituţiile medicale primare şi calificate, tratamentul pacienţilor cu sechele cicatriceale, etc.

INTERNAREA ȘI TRATAMENTUL DE STAȚIONAR ESTE OBLIGATORIE PENTRU:

  1. Electrotraume acute;
  2. Arsuri chimice;
  3. Arsurile feţei;
  4. Arsurile perineului și genitaliilor;
  5. Arsurile mâinilor și picioarelor;
  6. Leziuni inhalatorii (termice, chimice, mixte);
  7. Pacienți cu arsuri și vârsta până la un an şi suprafaţa de leziune mai mare de 1%;
  8. Pacienți cu arsuri și vârsta până la 5 ani şi suprafaţa de leziune mai mare de 3%;
  9. Pacienți cu arsuri și vârsta mai mare de 5 ani, adolescenţilor şi maturilor cu suprafaţa de leziune mai mare de 5%;
  10. Internarea şi tratamentul pacienţilor în stare de şoc este efectuat în saloane de terapie intensivă şi reanimare.

Adresă: Chișinău, MD 2004, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 190,
Ordinatoriul medicilor: +37322242547
Medic de gardă: +37362157721

Cirimpei Octavian - șef secție, medic chirurg, d.ș.m.
Cirimpei Octavian - șef secție, medic chirurg, d.ș.m.
Lilia Motruc - asistentă șefă, grad superior.
Lilia Motruc - asistentă șefă, grad superior.
Anisei Vadim - medic chirurg, grad superior.
Anisei Vadim - medic chirurg, grad superior.
Cociorvă Anatol - medic chirurg, grad superior.
Cociorvă Anatol - medic chirurg, grad superior.
Bîtcă Alexandr - medic ortoped-traumatolog, grad superior.
Bîtcă Alexandr - medic ortoped-traumatolog, grad superior.
Iurie Tifoi - medic ortoped-traumatolog.
Iurie Tifoi - medic ortoped-traumatolog.
Brăiescu Eduard medic ortoped-traumatolog, categoria I.
Brăiescu Eduard medic ortoped-traumatolog, categoria I.
Balan Andrei - medic chirurg.
Balan Andrei - medic chirurg.
Furtună Constantin - medic ortoped-traumatolog, categoria I.
Furtună Constantin - medic ortoped-traumatolog, categoria I.