Banca de Țesuturi și Celule Umane

Șef Banca de Țesuturi Umane Viorel Nacu, dr.h.m., professor universitar

Domeniul de activitate ştiinţifică

  • Prepararea de grefe alogene pentru restabilirea diferitor țesuturi.Utilizarea grefelor alogene şi culturilor celulare (autocelulelor, celulelor din măduvă osoasă şi celor ombilicale) în medicina regenerativă pentru activizarea proceselor de regenerare şi substituirea defectelor osoase şi tegumentare.
  • Utilizarea grefelor celulare în patologiile chirurgicale, neurologice, scheletice, diabet saharat.
  • Studierea diverselor tipuri de celule stem, capacitatea de diferenţiere in diferite tipuri de celule.
  • Argumentarea anatomică a cailor optimale de acces chirurgical pe diferite regiuni anatomice

Istoricul Băncii de Țesuturi Umane

În Republica Moldova transplantul de os tubular şi spongios (congelat sau liofilizat), importat din laboratoarele Centrelor de ortopedie – traumatologie din Kiev, Harcov şi Moscova, se practică din anul 1960. Aceste transplante au fost folosite în intervenţii chirurgicale pentru substituirea defectelor osoase în urma diverselor procese displazice, tumorale sau posttraumatice.

În anul 1962, la inițiativa  prof. L. Gladârevaschii şi prof. N. Testemiţanu  a fost fondat Laboratorul de conservare a ţesuturilor în cadrul Staţiei Republicane de Transfuzie a sângelui  în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii RM, nr.46 din 28.02.1962, însă din luna mai 1966, acest Laborator a fost transferat în Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.  Pe perioada 1962-1992 în calitate de şef de laborator a activat d-1 Igor Ivanenco. Ulterior în perioada 1993-2011 în calitate de şef al Laboratorului de conservare a ţesuturilor a activat dr. în medicină Ion Baciu.

De la 1 noiembrie 2011 cu concursul Ministerului Sănătăţii (directiva din 06.10.2011) a fost creată Bancă de Ţesuturi Umane în cadrul IMSP SCTO, șef al BTU numit Viorel Nacu, dr.h.m., profesor universitar. Banca a fost creată în incinta Centrului Republican de Combustii prin proiectarea și amplasarea într-un local adaptat pentru astfel gen de activitate (filtru de întrare, recepție, sector procesare,  cameră curată (procesare sterilă), sector de stocare, sector de distribuire, etc.), fiind dotat cu utilaj care permite diversificarea metodelor de conservare şi lărgirea spectrelor grefelor prelevate , procesate și prezervate (cornee, vase, valve cardiace, sânge ombilical etc.). Ea este unica Bancă de Țesuturi Umane din Republica Moldova şi este destinată asigurării IMSP-uri din Republica Moldova cu grefele tisulare necesare pentru tratamentul pacienţilor cu deficienţe tegumentare.

Banca de ţesuturi este o parte componentă a IMSP SCTO, dar are ca scop nu numai depozitarea pieselor osoase destinate transplantării, dar şi colectarea, conservarea, testarea la diverse maladii şi distribuirea instituţiilor medicale a altor tipuri de grefe care până în anul 2011 nu erau stocate în Laboratorul de conservare a țesuturilor: tendoane, fascii, nervi, vase sangvine, valve cardiac, cartilaj, cornee, piele, membrane amniotice, măduvă osoasă, cellule stem din complexul ombilico-placentar.

În anul 2013 pe 22 martie au fost prelevate primele cornee alogene în cadrul IMSP “Sf. Treime”, (coordinator de transplant Cornelia Guțu-Bahov) iar pe 27 martie a fost efectuat primul transplant de cornee preluat din BȚU. Pe 28 martie 2013 a fost deschisă official Banca de Ţesuturi şi Celule Umane. Tot în acest an pe 4 septembrie 2013 a fost efectuată prima prelevare de piele alogenă, care a fost procesată în bacă și conservată în soluție de 80% de glicerină. Pe data de 3 octombrie 2013 în Centrul Național de Combustii IMSP SCTO la o pacientă de 58 de ani a fost efectuat primul transplant de piele alogenă de la donator decedat, fiind acoperite 10% din defecte.

Banca de ţesuturi modernă trebuie să fie o unitate autonomă, dotată cu utilaj modern de prelevare, conservare şi depozitare a grefelor osoase ce corespunde cerinţelor înaintate de structurile de profil ale Uniunii Europeane şi serviciile sanitare naţionale autorizate.

Fiecare grefă este înregistrat în banca de date informatizată, specificându-se: data recoltării; provenienţa (specia, circumstanţele recoltării, regiunea anatomică); forma; lungimea; lăţimea; diametrul; radiografia grefonului; greutatea; fişa de analize obligatorii ale donatorului şi rezultatele testării lui.

Perspective de dezvoltare: Lărgirea tipurilor de grefe păstrate în BTU destinate transplantării, utilizarea ingineriei tisulare pentru producerea de grefe noi cu imunogenitate scăzută; producerea de grefe osoase dimineralizate; cultivarea de fibroblaste, keratinocite pentru pacienții arși; alte tipuri de celule pentru stimularea regenerării țesuturilor.