Director  – SERGHEI ȘTEPA

Informații personale:

Data nașterii: 26.06.1967

Naționalitatea: moldovean

Email:[email protected]

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

12.08.2020-Prezent                 Director : Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
15.12.2018-11.08.2020          Director interimar : Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
09.01.2017-14.12.2018          Vicedirector medical : IMSP Institutul de Medicină Urgentă
03.2016-12.2016                     Vicedirector medical (Director interimar) : IMSP Institutul Oncologic
2014-2016                                Vicedirector medical : IMSP Institutul Oncologic
2012-2014                                Vicedirector chirurgie oncologică : IMSP Institutul Oncologic
2008-2012                               Director adjunct pe lucru curativ (chirurgie) : IMSP Institutul Oncologic
2006-2008                               Cercetător științific coordonator laboratorul ”Oncoproctologie” : IMSP Institutul Oncologic
2001-2006                               Colaborator științific superior laboratorul ”Oncoproctologie” : IMSP Institutul Oncologic
1996-2008                              Secretar științific al Consiliului Științific : IMSP Institutul Oncologic
1994-2001                              Colaborator științific inferior secția ”Proctologie” : IMSP Institutul Oncologic din Moldova

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

10.11.2014      Categorie de calificare  : Categorie superioară în oncologie
19.11.2015      Categorie de calificare : Categorie superioară în management
2008-2010      Masterat la specialitatea ”Managementul Sănătății Publice” : Școala de Management în Sănătate în cadrul USMF ”Nicalae Testemițanu”
1984-1992      Specialitatea: Medicină generală  : Institutul de Stat de Medicină din Chișinău
1974-1984      Școala medie s. Lipnic, r. Ocnița

COMPETENȚE PROFESIONALE:

COMPETENȚE PERSONALE:
Cunoașterea limbilor: română, engheză, franceză, rusă
Competențe de comunicare:

 • spirit de echipă
 • abilităţi foarte bune de comunicare şi coordonare
 • capacitate sporită de adaptare la medii multiculturale
 • comunicare interinstituţională (întâlniri, negocieri, dezbateri etc.)
 • flexibilitate în gândire
 • diplomaţie

Competențe organizaționale/manageriale:

 • abilităţi de leadership
 • gândire analitica şi strategică
 • bune abilităţi de planificare, organizare şi control
 • dinamism
 • spirit critic
 • capacitate foarte buna de motivare şi mobilizare a personalului
 • orientare spre rezultate

Competențșe dobîndite la locul de muncă:

 • lucru în echipă
 • iniţiativă
 • integritate
 • negociere
 • profesionalism
 • responsabilitate
 • relaţionare interpersonală

Competență digitală:

 • Foarte bună cunoaştere a Pachetului Office – Word, Excel, Power Point, Internet
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Titluri și grade științifice:

 • 2008 – conferenţiar cercetător în Oncologie şi radioterapie
 • 2003 – Doctor în ştiinţe medicale

Alte activități:

 • Membru al Comisiei de redactare şi editare a materialelor. Congresul I Naţional de Oncologie, culegere de articole şi teze. 2000. 331 pag.
 • Membru al Comisiei de redactare şi editare a materialelor. Congresul II Naţional de Oncologie, culegere de articole şi teze. 2005. 332 pag.
 • Colaborat la editarea monografiei. Citadela Oncologică. 50 de ani de la fondare. Monografie.
 • In baza ordinului CNEAS nr. 348 din 22.11.2013 numit în calitate de expert pentru efectuarea evaluării IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi
 • În baza ordinului CNEAS nr. 111 din 12.05.2014 numit în calitate de expert pentru efectuarea evaluării IMSP Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării
 • În baza ordinului CNEAS nr. 277 din 24.10.2014 numit în calitate de expert pentru efectuarea evaluării IMSP Spitalul Clinic Raional Rîşcani
 • În baza ordinului CNEAS nr. 353 din 08.12.2014 numit în calitate de expert pentru efectuarea evaluării IMSP Spitalul Clinic Raional Taraclia
 • În baza ordinului CNEAS nr. 13 din 19.01.2015 numit în calitate de expert pentru efectuarea evaluării IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
 • Vice preşedinte al Comitetului National WAMS al Republicii Moldova

Stagii de perfecționare în străinătate:

 • Advanced International Training Programme on HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT a practical Approach arranged under the auspices and sponsorship of the Swedish International Development Cooperation Agency
  organised in Sweden during the period November 8 to December 1, 2004 by InDevelop Uppsala AB. Swedish International Development Cooperation Agency. SIDA.
 • Universitatea de Stat de Administrare şi Gestionarea Serviciilor Sanitare a Universităţii Montreal (Canada) cu sediul în Elveţia, Ascona. Tematica: „Organizarea şi transformarea serviciului sanitar” 01.08-05.08.2005. BloodSource, California, USA. Training course on Management of Blood Banks, 23 martie – 3 aprilie, 2009.Dezvoltarea sistemului de Sănătate în Asia Centrală, Caucaz şi Moldova. Bişker, Republica Kârgâzstan 26 octombrie – 06 noiembrie, 2009.Training Course in Hospital Management (D) at National Hospital Organization Kumamoto Medical Centre from July 29, 2015 to August 21, 2015 organized by the Japan International Cooperation Agency under the International Cooperation Program of the Government of Japan.

Publicații;

2 monografii, 1 lucrari didactice naţionale-compedii, 1 articol din revistă cu factor de impact- IF 3.568, 14 articole în reviste Naţionale categoria B, 6 articole în reviste Naţionale categoria C, 4 articole în culegeri Naţionale, 29 teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri, rapoarte publicate, 1 certificat de inovator, 2 postere

Vicedirector medical – COŞPORMAC IGOR

Informații personale:

Data şi locul naşterii: 25.09.1971, Republica Moldova, r-nul Ungheni, sat. Rădenii Vechi

Naţionalitatea: moldovean

Starea civilă: căsătorit, 2 copii.

Profesia: medic ortoped-traumatolog

Studii – superioare.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2004-2008             USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, studii de doctorat, specialitatea Ortopedie și Traumatologie.
Din 1998                Perfecționează nivelul profesional în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în specialitate.
1994-1997             USM „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, rezidențiat în cadrul spitalelor SCAMU şi SCTO, specialitatea – medic ortoped-traumatolog.
1988-1994             Universitatea de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, facultatea medicină generală.
1979 – 1988          Școala medie nr.1 din or. Ungheni.
1978 – 1979          Școala primară din sat. Rădenii Vechi, r-ul Ungheni

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:
 • August 2020 – Prezent , Vicedirector medical IMSP SCTO.
 • Aprilie 2017 – 24 august 2020, Director Medical interimar IMSP SCTO.
 • Ianuarie 2018  – august 2020, şef secţie Ortopedie și Traumatisme Adulți, IMSP SCTO.
 • 1997 –2017 – medic ortoped-traumatolog IMSP SCTO
 • 1994 –1997 – medic rezident ortoped-traumatolog, USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.
 • Este membru al Asociației Ortopezilor-Traumatologi din Republica Moldova.
 • Au fost publicate 22 lucrări ştiinţifice.
COMPETENȚE PROFESIONALE:
 • Limba românã: limba maternã.
 • Lmba rusa : scris-vorbit foarte bine.
 • Limba franceza : scris-vorbit, traducere cu dicționarul.

Competențe de comunicare:

 • Abilități organizatorice și de comunicare.
 • Capacități de lucru în echipă.
 • Disponibilitatea de a lucra peste orele de program.
 • Calități estetice dezvoltate.
 • Stăpânire de sine, îngăduință, responsabilitate, inițiativă, sinceritate.

Competențe organizaționale:

 • abilităţi de leadership
 • gândire analitica şi strategică
 • bune abilităţi de planificare, organizare şi control
 • dinamism
 • spirit critic
 • capacitate foarte buna de motivare şi mobilizare a personalului
 • orientare spre rezultate

Competențșe dobîndite la locul de muncă:

 • lucru în echipă
 • iniţiativă
 • integritate
 • negociere
 • profesionalism
 • responsabilitate
 • relaţionare interpersonală

Competență digitală:

 • Exploararea computerului
 • Foarte bună cunoaştere a Pachetului Office – Word, Excel, Power Point, Internet

Asistent medical șef – DARII IRINA

Informații personale:

Data şi locul naşterii: 16.09.1989, Republica Moldova

Naţionalitatea: ucraineancă

Profesia: asistent medical

Studii – superioare.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2009 – 2012          Colegiul Național de Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”, Chișinău, Republica Moldova
1995 – 2007          Liceul Teoretic Tețcani cu profil Rea

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:
 • 2020-prezent – Asistent medical șef, IMSP SCTO
 • 2019-2021 – Asistent medical secția ATI, SRL ”REPROMED”
 • 2012-2019 – Asistent medical secția ATI, IMSP SCTO
 • 2016-2017 – Felcer, Ambulanța Privată Calmed
COMPETENȚE PROFESIONALE:
 • Limba românã: limba maternã.
 • Lmba rusa : scris-vorbit foarte bine.

Competențe de comunicare:

 • Abilități organizatorice, comunicare și abilități de adaptare la medii prin activitatea de formator în cadrul proiectelor de promovare a sănătății.
 • Capacitatea de prezentare în fața unui loc public lărgit (participare cu lucrări științifice la diferite conferințe naționale și internaționale).
 • Capacități de lucru în echipă.
 • Disponibilitatea de a lucra peste orele de program.
 • Calități estetice dezvoltate.
 • Stăpânire de sine, îngăduință, responsabilitate, inițiativă, sinceritate.

Competențe organizaționale:

 • abilităţi de leadership
 • gândire analitica şi strategică
 • bune abilităţi de planificare, organizare şi control
 • dinamism
 • spirit critic
 • capacitate foarte buna de motivare şi mobilizare a personalului
 • competențe organizaționale dobândite în participarea la congrese internaționale al societății române de anestezie și terapie intensivă SRATI.

Competențșe dobîndite la locul de muncă:

 • spirit de echipă
 • nivel înalt de responsabilitate
 • capacitatea de a acționa promt în cazuri de urgențe medicale

Competență digitală:

 • Exploararea computerului
 • Foarte bună cunoaştere a Pachetului Office – Word, Excel, Power Point, Internet