Secția de monitorizare, evaluare, integrare a serviciului medical și statistică medicală

SECȚIA MONITORIZARE, EVALUARE, INTEGRARE A SERVICIULUI MEDICAL ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ a fost deschisă în anul 1964, odată cu fondarea Spitalului Clinic de Traumatologie, Ortopedie și Protezare cu denumirea inițială de secție organizator-metodică. În anul 2006 conform ordinului Ministerului Sănătății nr.46 a fost modificată în secția Evaluare, Monitorizare și Integrare a Serviciului  Ortopedie și Traumatologie în Republica Moldova. Din iunie 2020, după reorganizara și modificarea statelor IMSP SCTO, în cadrul Secției a fost inclusă și secția  informatică și statistică medicală.

STRUCTURA SECȚIEI:

Secția Monitorizare, Evaluare, Integrare a Serviciului Medical și Statistică Medicală are toate încăperile necesare pentru activitatea și funcționarea conform Regulamentului în vigoare.

SARCINILE ȘI FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE SECȚIEI:

 • Activitatea SMEISMSM promovează strategiile și politicile MSMPS, realizarea actelor legislative și normative în vigoare și participarea la elaborarea acteler normative în cadrul IMSP SCTO.
 • Implementarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor medicale pe termen scurt și de perspectivă, axat pe perfectarea continuă a serviciilor medicale prestate.
 • Monitorizarea și evaluarea la nivel național a calității serviciilor medicale prestate în cadrul instituției.
 • Monitorizarea elaborării și implementării standardelor de diagnostic și tratament în secțiile clinice.
 • Asigurarea monitorizării și evaluării calității serviciilor de asistență medicală prestate în cadrul IMSP SCTO și gradul de satisfacție a pacienților.
 • Organizarea și desfășurarea activităților în domeniul tehnologiilor informaționale medicale.
 • Acumularea datelor conform formelor statistice ale dărilor de seamă în sistemul MSMPS și CNAM. Prezentarea informațiilor statistice generalizate către MSMPS și CNAM.
 • Aplicarea noiilor metode de colectare, prelucrare și utilizare a datelor statistice în activitatea zilnică, perfecționarea tehnologiilor de acumulare și prelucrarea înformației statistice.
 • Întocmirea dărilor de seamă statistice periodice și anuale, evaluarea informației statistice în ansamblu pe instituție.
 • Efectuarea controlului evidenței medicale statistice în secțiile și subdiviziunile SCTO.
 • Raportarea zilnică a datelor la nivel de pacient în format electronic către CNAM.
 • Analiza cauzelor nevalidării de sistemul informațional a fișelor medicale a bolnavului de staționar și prezentarea rezultatelor în formă analitică către administrația instituției.
 • Administrarea aplicației DRG-ONLINE la nivelul instituției.
 • Întocmirea rapoartelor, centralizărilor, dărilor de seamă și a situațiilor statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale și anuale.
 • Ținerea evidenței datelor statistice pe formulare stabilite de MSMPS și întocmirea rapoartelor statistice ale IMSP SCTO, verificând exactitatea datelor statistice ale secțiilor cuprinse în rapoartele secțiilor.
 • Ținerea la zi a evidenței informatizate a pacienților externați și răspunderea privind corectitudinea datelor introduse în calculator, întocmite și transmise către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și alte organe abilitate ale statului.
 • Întocmirea și eliberarea certificatelor de concediu medical. Transmiterea electronocă a datelor în Portalul certificatelor de concediu medical.
 • Ajutor metodic și practic în perfectarea rapoartelor lunare despre analiza activității secțiilor și subdiviziunilor spitalului.

Personalul secției:

Rusu Sergiu – șef secție, medic ortoped-traumatolog
Canțîr Maria – medic statistician
Nicolaev Elena – asistent statistician
Tofan Angela – asistent statistician
Negară Andrei – inginer în electronică și comunicații

Telefon de contact:

022-29-43-77
022-24-54-30