Serviciul Resurse Umane

Iniţierea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante din cadrul IMSP SCTO

În conformitate cu prevederile art. 56 din Codul muncii nr.l54-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1 59-162, art.648), cu modificările şi completările ulterioare, Politicii Naţionale de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2008-2017, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.886 din 6 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127- 130, art. 931), Concepţiei de Dezvoltare a Resurselor Umane in Sistemul Sănătăţii aprobate prin Ordinul nr.119 din 27 martie 2012, Ordinilor Ministerului Sănătăţii nr.139-p §3 din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante pentru personal medical, personal medical inferior și auxiliar: