Farmacia

Farmacia Spitalicească a IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie efectuează aprovizionarea secţiilor şi subdeviziunilor spitalului su medicamente şi dispozitive medicale, materiale de pansament, substanţe dezinfectante şi alte articole  de uz medical, informează personalul medical despre stocurile de medicamente din farmacie, perspectivele aprovizionării, medicamente noi, incompatibilităţi şi interacţiuni medicamentoase, antidituri, interacţionînd cu personalul spitalului privind prescrierea corectă a medicamentelor (în reţete şi bonurule de comanda-livrare ), înlocuirea medicamentelor ce lipsesc cu analogii lor, efectuează controlul permanent asupra păstrării, evedenţei medicamentelor în subdiviziunile spitalului etc.

În activitatea sa farmacia se conduce de legile şi actele normative în vigoare elaborate de Parlamentul şi Guvernul Republicei Moldova, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, ordinle interne ala Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

Farmacia Spitalicească  este amplasata în incinta spitalului ăn bloc separat, ocupînd un spaţiu total de 230,7minclusiv:

-încaperile destinate producţiei de medicamente- 43,7m2

-încaperile destinate păstrării medicamentelor, , dispozitive medicale- 106,m2

-încaperi administrative şi auxiliare- 80,9m2.

Toate încaperile corespund normelor sanitare existente şi permit activitatea farmaciei pentru prepararea , păstrarea şi livrarea medicamentelor şi dispozitivelor medicale conform procesului tehnologic, proprietăţilor fizico-chimice şi farmacologice a medicamentelor, actelor normative ăn vigoare, ce reglamentează recepţionarea, prepararea, păstrarea livrarea şi evidenţa medicamentelor.

Pentru exercitarea funcţiilor în statele de funcţii ale farmaciei spitaliceşti sunt incluse următoarele unităţi :

Farmacist diriginte interimar- Diug Valentin , categorie superioară. t-022 245473 m-069165121

Famacist – Guțu Valentina , categorie superioară  m-069032860

Laborant farmacist- funcție vacantă

Farmacia este dotată cu echipamentul, utilaj şi mobilerul mecesar, care îI permite de -a indeplini calitativ funcţiile stipulate în Regulamentul de organizare şi funcţionare  şi corespunde normelor sanitare şi normelor de protecţie a muncii.

 

Alte informații Publice:

Valentun Diug - Farmacist diriginte interimar