Farmacia

Farmacia Spitalicească, este o subdiviziune esențială a IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, specializată în organizarea activității farmaceutice specializate, pentru a oferi asistență medicală de înaltă calitate pacienților aflați la tratament.

Echipa farmaceutică din cadrul Farmaciei Spitaliceaști îndeplinește o serie de funcții cruciale. Acestea includ recepționarea, depozitarea și distribuirea medicamentelor și produselor parafarmaceutice către secțiile și subdiviziunile instituției, respectând regulile și reglementările în vigoare.

Farmacia are responsabilitatea de a efectua controlul permanent intern privind păstrarea, prescrierea, evidența și utilizarea medicamentelor în secțiile și subdiviziunile instituției. De asemenea, se ocupă de ținerea evidenței tuturor operațiunilor economico-financiare conform regulamentelor stabilite.

Echipa farmaceutică actualizează în mod sistematic și selectează medicamentele esențiale în colaborare cu membrii Formularului Farmacoterapeutic, ținând cont de profilul secțiilor spitalicești.

Farmacia Spitalicească joacă un rol important în perfectarea listei cu necesarul de medicamente, articole parafarmaceutice și dispozitive medicale pentru instituție în fiecare an. Asigură prescrierea și utilizarea medicamentelor incluse în Formularul Farmacoterapeutic în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. De asemenea, furnizează suport consultativ și informațional despre medicamente în toate aspectele de utilizare.

Farmacia Spitalicească se ocupă și de recepționarea, păstrarea, evidența, distribuirea și utilizarea ajutorului umanitar în conformitate cu normele legislative în vigoare.

Aceasta are capacitatea de a prepara și formele medicamentoase extemporale de uz extern, în funcție de necesitățile secțiilor spitalicești.

Cu dotări, cum ar fi echipamentele informatice, utilajele necesare și mobilierul corespunzător, echipa de farmaciști poate îndeplini în mod eficient și calitativ toate funcțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare.

Acești specialiști farmaceutici lucrează într-o echipă frumoasă și dedicată, contribuind la asigurarea unei asistențe medicale optime în cadrul spitalului.

Este admirabilă munca acestora, prin contribuția valoroasă în îngrijirea pacienților spitalizați și asigurarea unui mediu sigur și eficient pentru administrarea tratamentelor medicale.

Nu ezitați să vă familiarizați cu această echipă:

Onoicu Tatiana – Farmacistă dirigintă, categoria I

Guțu Valentina – Farmacistă, categoria superioară

Șaptefrați Natalia– Laborantă farmacist, categoria I