Cabinetul de ransfuzie a sângelui

În cadrul IMSP SCTO, Cabinetul de Transfuzie a Sîngelui  a fost instituit în data de 30.01.2004 prin Ordinul intern nr. 2 „Despre organizarea în cadrul IMSP SCTO a Cabinetului de Transfuzie a Sângelui”.,

Cabinetul de Transfuzie a Sângelui  este subdiviziunea coordonatoare de organizare, asigurare și realizare a activității  de transfuzie  sanguină, in cadrul IMSP SCTO. Cabinetul este dotat cu echipament performant și acordă servicii de testare a probelor de singe; cercetare imunohematologică a sîngelui pacienţilor-recipienţi de componente sangvine (determinarea grupului sanquin după sistemul AB0, Rh și Kell), testare a compatibilităţíi sangvine pretransfuzionale în transfuzia de componente eritrocitare (TAI), testare hematologica.

Cabinetul de transfuzie a sângelui dispune de 3 încăperi, care corespund normelor sanitaro-igienice

  • Cabinet de lucru;
  • Laborator imunohematologic;
  • Depozit de produse sanguine;

Examinările imunohematologice și compatibilizarea sangvină pretransfuzională se realizeaza centralizat în CTS în corespundere cu algoritmii aprobați. CTS dispune de toata tehnica nouă, de ultimă generaţie, pentru facilitarea activităţii hemotransfuzionale în cadrul instituţiei, donată cu suportul direct al Crucii Roşii Elveţiene în Proiectul «Fortificarea capacităţilor securităţii hemotransfuzionale în Republica Moldova», în anul 2015;

  • Frigider
  • Congelator
  • Analizator hematologic
  • Coagulometru
  • Sistem de centrifugare a eprubetelor
  • Sistem de centrifugare a eprubetelor și spălare a eritrocitelor
  • Instalație de decongelare a plasmei

Pe parcursul anului sunt examinați  imunohematologic și testați la compatibilitate sanguină circa 300-500 pacienți, sunt transfuzate cca 600-1000 de unități de diferite tipuri CE și  cca 2000 – 2500 PPC. Pe parcursul ultimilor ani se observă o tendință usoară de scădere a numărului de pacienți/recipient de produse de singe, respectiv cantitatea transfuzată per persoană și institutional.

Colaboratorii cabinetului de transfuzie a sângelui:

Racu Rodica, asistent responsabil de transfuzii, grad superior

Rodica Racu - Purtător de cuvânt
GSM: 069397871
E-MAIL: [email protected]