Comisia de atestare

Componenta Comisiei de Atestare ortopedie-traumatologie:

 • Preşedinte – d.h.m prof. Nicolae Caproş
 • Vice-preşedinte – dr.h.m. prof. Grigore Verega

Membrii comisiei:

 • d.h.m. prof. Gheorghe Croitor
 • d.m. conferenţiar Oleg Pulbere
 • d.m. conferențiar Argentina Sandrosean
 • Secretar – Sergiu Ciobanu

ACTELE NECESARE PENTRU ATESTARE

 • Fişa de atestare completată conform exemplului de mai jos.
 • Cererea către preşedintele Comisiei  conform exemplului de mai jos.
 • Referinţa de la locul de muncă.
 • Raport de activitate pe ultimii trei ani.
 • Adeverinţa de acordare a categoriei de calificare anterioară.
 • In cazul în care deţineţi CERTIFICAT sub formă de carnet – originalul acestuia!
 • Originalul şi copia carnetului de muncă – aranjate  cu carnetul de tip nou deasupra (în descreştere).
 •  Pentru categ.II  – certificatul MS eliberat pentru angajarea în instituţia unde activaţi.
 • Originalul şi copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare.
 • Originalul şi copiile atestatelor care confirmă gradul şi titlul ştiinţific.
 • Originalul şi copia certificatului de perfecţionare profesională continuă.
 • Adeverinţă despre cumulare (în caz de necesitate).
 • Lista lucrărilor publicate (să nu fie incluse în fişa de atestare şi raportul de activitate, ci separat).
 • Confirmarea achitării cotizaţiilor anuale.
 • Copia sau originalul certificatelor de participare la conferinţe, congrese etc.

Fiece act în parte va fi aplicat în file separate şi cumulate în mape de diferite culori în dependenţă de categorie:

Mapă de culoare roșie pentru conferirea/confirmarea categoriei superioare
Mapă de culoare verde pentru conferirea/confirmarea categoriei I
Mapă de culoare albastră pentru conferirea/confirmarea categoriei II

NOTĂ:Informaţia va fi prezentată în format electronic  – CD/flash sau internet (la adresa [email protected] şi pe hîrtie, cel tîrziu cu 14 zile pînă la data atestării!   Persoanele, care nu se vor încadra în termenii prestabiliţi, vor fi transferate pentru atestarea următoare.

Secretar Comisie de Atestare – Sergiu Ciobanu      tel. 022295446, 069142900

MODEL AL FIŞEI DE ATESTARE

MODEL DE CERERE

Întrebări teoretice pentru categoria I

Întrebări teoretice pentru categoria II

Întrebări teoretice pentru categoria superioară

ORARUL ATESTĂRILOR

29.03.2024

28.06.2024

27.09.2024

13.12.2024

ATESTAREA SE VA PETRECE ÎN SALA DE CONFERINŢE A IMSP SCTO mun. Chişinău  str.Ştefan cel Mare 190

Procesul de atestarea este alcătuit din 2 etape:

 • testare
 • partea teoretică

Testarea începe la 8.00 – pentru a trecere la următoarea etapă, nu mai puţin de 50% din răspunsuri trebuie să fie corecte.

Notă: alegerea întrebărilor în bilet şi a întrebărilor din varianta de teste se va efectua aleator de computer, problema de situaţie va fi înaintată nemijlocit în timpul răspunsului !