Secția Anatomie Patologică

SECȚIA ANATOMIE PATOLOGICĂ

 Secţia Antomie patologică este o unitate curativ-diagnostică, care a fost deschisă în an. 1965, odată cu apariția Spitalului Republican de Traumatologie, Ortopedie și Protezare, de pe strada Academiei. Odată cu transferarea în 1977 a SCTO în  sediul Spitalului Clinic Republican secţia și-a continuat activitatea cu o activare neîntreruptă şi condusă de: Ion Baciu, medic morfopatolog dr. șt. med.  și  actualmente  Cociug Adrian, medic morfopatolog, dr. șt. med., as. univ.

Activitatea morfopatologică este o parte componentă a activităţii medicale a Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie. Această activitate include un complex de măsuri direcţionate spre perfecţionarea continuă a asistenţei medicale specializate acordate pacienţilor ambulatori şi celor din staţionarul SCTO.

Măsurile de bază sunt următoarele:

– diagnosticul morfopatologic al materialului biopsie şi al celui obţinut în cadrul intervenţiilor chirurgicale;

– realizarea necropsiilor bolnavilor decedaţi în SCTO cu scopul determinării cauzei decesului, precum şi pentru analiza structurii letalităţii în SCTO;

– analiza greşelilor şi defectelor în acordarea asistenţei medicale în cadrul SCTO pe bază de date despre cazurile letale, participarea la organizarea măsurilor de combatere şi prevenire a acestor greşeli şi defecte;

– desfăşurarea activităţii Comisiei Curative de Control şi a Conferinţei Clinico-Anatomice;

– desfăşurarea activităţii ştiinţifice;

Colaboratorii serviciului morfopatologic sunt angajaţi ai Spitalului Clinic de Traumatologie şi Ortopedie în conformitate cu orarul de state aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.

Obiectivele principale sunt: îmbunătăţirea diagnosticului intravital a maladiilor prin intermediul investigaţiilor materialului biopsie, necropsie şi în baza datelor de autopsie; asigurarea statistică de stat cu date veridice a cauzei decesului în letalitatea populaţiei conform rezultatelor de autopsie şi studiului materialului necropsie. Acordarea unui ajutor oportun şi extemporaneu medicilor clinicieni în diagnosticarea veridică a proceselor patologice prin aplicare largă a complexului de investigații, inclusiv şi consultaţii în probleme de patologie umană, determinând cauza, mecanismul şi originea bolii. Totodată, se efectuează colaborarea în dezvoltarea şi perfecţionarea serviciului, perfectarea medicală continuă curativă şi sporirea calităţii diagnosticului intravital prin investigaţiile histopatologice a materialului biopsic-postoperator.

Serviciul anatomopatolpgic al IMSP SCTO dispune de o sală de necropsie cu o masă specială. Laboratorul histologic este asigurat suficient cu inventar, utilaj şi reactive, dispune de încăperi pentru prelucrarea materialului bioptic postoperator şi pregătirea pieselor histologice, de birouri pentru activitatea personalului. Serviciul, la moment, este asigurat cu utilaj şi instrumentar necesar pentru activitate.

Structura secției: statele de personal ale serviciului prevăd câte 0,5 unitate de medic anatomopatolog, 0,5 laborant-histolog şi 1,0 unitate infirmieră.

Divergențe dintre diagnosticul clinic definitiv și cel morfopatologic nu au fost și cazurile de deces au fost examinate la conferinţele clinico-anatomice şi de comisiile de curativ de control.

Pe parcursul anilor au fost efectuate investigaţii histologice a proceselor patologice ale aparatului locomotor din secţiile IMSP SCTO: coxartroză, gonartroză, osteomielită, degeratură şi arsuri cutanate, chist teosinovial, hernie de disc intervertebral, Maladie Dupuyţren, bursite, diverse procese tumorale şi displazii ale aparatului locomotor: osteocondrom, lipom, osteodisplazii, tumoare gigantocelulară, hemangiom, osteoclastom, chist solitar osos, condroblastom, fibrom condromixoid, condrom fibromixoid, lipom, aterom, neurinom, tumoare glomică, displazie, fibroasă etc. Normele de investigaţii anatomopatologice corespund cerinţelor ordinului ministrului Sănătăţii al RM nr. 722 din 16.07.2012 „Cu privire la ameliorarea activităţii serviciului anatomopatologic şi citologic îh Republica Moldova”.